Yüksekokul Müdürü

    Prof. Dr. İsmail AYDEMİR  
      Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora:Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Telefon: 5465
E - Mail: iaydemir@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası