Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı

 
  Öğr. Gör. Sema BİLGİLİ  

 
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Doktora:
Telefon:
E-Mail: sema.bilgili@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası
Öğr. Gör. Sercan Noyan     GERMİYANOĞLU  
Lisans: Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Yönetimi
Doktora:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)
Telefon: 7986
E-Mail: 
Akademik Tanıtım Sayfası
      Öğr. Gör. Emre ENGİN  
       Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)
Telefon: 7986
E-mail:emre.engin@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası