Bankacılık Ve Sigortacılık Programı

      Öğr. Gör. Abdulkadir ERYILMAZ  
               Lisans: Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi İşletme Eğitimi
Doktora:
Telefon: 7968
E-Mail:abdulkadir.eryilmaz@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası
   
         Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN  
          Lisans: Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi İşletme Eğitimi
Doktora:
Telefon:7969
E-Mail: tunahan.bilgin@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası
   
            Öğr. Gör. Oğuz AYDIN  
            Lisans: Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme
Doktora:
Telefon: 7973
E-Mail: oguz.aydin@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası
   
    Öğr. Gör. Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN  

            
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü (Devam Ediyor)
Telefon: 7971
E-Mail: azize.celenli@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası
   
Öğr. Gör. Elif ATAMAN  
Lisans: Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü
Yüksek Lisans: 
Doktora:
Telefon: 7965
E-Mail: elif.ataman@omu.edu.tr
Akademik Tanıtım Sayfası